VIZIUNEA ȘCOLII: „Școala noastră – învățământ pentru TOȚI elevii și educație pentru FIECARE dintre ei.”
MISIUNEA ȘCOLII: Școala noastră urmărește să ofere posibilitatea tuturor elevilor de a avea acces, cu șanse egale, la o educație de calitate și performanță.

Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.
Școala noastră dispune de toate condițiile pentru ca elevii noștri să poată să învețe temeinic și să-și dezvolte competențe și atitudini care le vor permite să funcționeze cu succes, ca adulți, într-o societate democratică. Există un număr de 15 săli de clasă dotate corespunzător, disponibile, în două schimburi, elevilor din ciclurile preșcolar, primar și gimnazial, laborator informatic cu conectare la Internet, cabinet de biologie, cabinet de fizică – chimie, sala de sport și teren de sport. O gamă largă de activități școlare și extrașcolare vor valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea acestora ca personalități echilibrate și armonioase, capabili să trăiască într-o lume modernă și polivalentă. Programul Școala după școală se adresează elevilor ciclului primar și beneficiază de un spațiu special amenajat, cu dotări materiale moderne.
Oferta educaţională
Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade ” Pitești şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 / 15 ani, pentru :
• învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare;
• învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
• învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

Pentru anul şcolar 2020 – 2021, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este :
• 3 grupe de grădiniță cu program normal;
• 3 clase pregătitoare;
• 3 clase I;
• 3 clase a V-a.
De asemenea, pentru anul şcolar 2020 – 2021, dispunem de locuri libere pentru grupele / clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat.
În Școala Gimnazială Mircea Eliade Pfuncționează și Programul A Doua Șansă, cu o grupă de cursanți.
Oferta curriculară
Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Mircea Eliade Pitești urmărește ca și în anul școlar 2020 – 2021 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:
• Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare;
• Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;
• Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;
• Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
• Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
• Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;
• Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice

OBIECTIVELE SPECIFICE SCOLII:

1. Asigurarea unui personal didactic bine pregătit prin participarea la cursuri de pefecționare și formare continuă;
2. Organizarea de activități de instruire și consiliere pentru elaborarea de programe de opțional competitive;
3. Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor;
4. Depistarea, dezvoltarea si cultivarea talentelor;
5. Familiarizarea elevilor cu elemente ale culturii engleze, germane și franceze;
6. Cultivarea capacității creative a elevilor;
7. Educarea elevilor pentru mediu;
8. Dezvoltarea toleranței.
9. Accesarea unor proiecte europene.
10. Dezvoltarea de parteneriate educaționale.
11. Modernizarea continuă a bazei materiale a școlii.
12. Atragerea de resurse extrabugetare.

FINALITĂȚILE ȘCOLII

1. Definirea personalității școlii în cadrul comunității locale;
2. Elaborarea de programe CDȘ competitive, atractive;
3. Dezvoltarea capacității de autocunoaștere, ăn vederea realizării unei opțiuni profesionale corecte;
4. Dezvoltarea unei motivații interne a învățării;
5. Valorificarea instruirii în contexte și situații nou-create;
6. Formarea unei personalități complexe, adaptabile la condițiile actuale ale societății;
7. Dezvoltarea competențelor de comunicare, a relațiilor interpersonale.

OFERTA CURRICULARĂ 2020/2021

Lista opționalelor care se vor derula în anul școlar 2020 – 2021

A. Pentru învățământul preșcolar

NR. CRT. ARIA CURRICULARĂ TITLUL OPȚIONALULUI PROPUNĂTORI
GRUPA MICĂ

1 DLC LUMEA POVEȘTILOR Neacșa Cristina
GRUPA MIJLOCIE

1 DLC ÎN CĂSUȚA CU POVEȘTI Medre Mirela
GRUPA MARE

1 DLC ÎN LUMEA POVEȘTILOR Preda Elena

B. Pentru învăţământul primar:

NR. CRT. ARIA CURRICULARĂ TITLUL OPȚIONALULUI PROPUNĂTORI
CLASA PREGĂTITOARE

1 Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou.
Se merge pe varianta 0.
Limba engleză devenind disciplină obligatorie nu se mai propune opţional. Bolocan Luminița
Nicolae Mariana
Ion Ruxandra

CLASA I
1
Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou.
Se merge pe varianta 0.
Limba engleză devenind disciplină obligatorie nu se mai propune opţional.
Țintoiu Lenuța
Briceag Adriana
Corbescu Loredana

CLASA A II A
1 Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se merge pe varianta 0.
Limba engleză devenind disciplină obligatorie nu se mai propune opţional. Pletea Simona
Marian Melania
Rasol Crina

CLASA A III A

Drăgoi Camelia
Pandeliu Cristina
Badea Mihaela
1 Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se merge pe varianta 0.
CLASA A IV A

Alistar Cristina
Sîrbu Camelia
Popescu Gabriela
2 Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se merge pe varianta 0.

B. Pentru învăţământul gimnazial:
NR. CRT. ARIA CURRICULARĂ TITLUL OPȚIONALULUI PROPUNĂTORI
CLASA A V A

1 OM ȘI SOCIETATE CULTURA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ Marica Iulian
CLASA A VI A

1 OM ȘI SOCIETATE INSTRUMENTE INTERNAȚIONALE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI Marica Iulian
CLASA A VII A

1 SPORT, ARTE ȘI TEHNOLOGII PRIETENUL MEU, CALCULATORUL Pietreanu Roxana
CLASA A VIII A

1 SPORT, ARTE ȘI TEHNOLOGII PRIETENUL MEU, CALCULATORUL Pietreanu Roxana

METODOLOGIA DE SELECȚIE
1.Stabilirea criteriilor de selecție pentru întocmirea CDȘ in Consiliul de administrație al școlii;
2. Stabilirea opționalelor în cadrul ședințelor de catedră și înmânarea lor Comisiei pentru curriculum;
3. Prezentarea C.D.Ș.-urilor în cadrul Consiliului Profesoral;
4. Apobarea C.D.Ș.-urilor în Consiliul de Administrație;
4. Prezentarea programelor spre avizare inspectorului de specialitate;
5. Avizarea de către ISJ Argeș a ofertei curriculare a școlii;
6. Promovarea ofertei în școală și comunitate;

MODALITĂȚI DE EVALUARE
 Probe scrise, orale, practice;
 Referate;
 Portofolii
 Expoziții
 Prezentări Power-Point

RESURSE UMANE
Personal didactic calificat şi competent;
Personal didactic auxiliar şi nedidactic competent şi calificat;
• Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
• Dorinţa profesorilor şi elevilor de a realiza colaborări cu alte unitati din Ilfov;
• Implicarea activă a elevilor în activităţi instructiv-educative.

RESURSE MATERIALE
• Sălile de clasă sunt spaţioase, beneficiază de dotări moderne (videoproiector, desktop / laptop, boxe audio), au un aspect plăcut, ergonomic, cu mobilier, iluminare şi încălzire corespunzătoare;
• Sală de sport modernă;
• Laborator de fizică – chimie;
• Cabinet de informatică modern;
• Cabinet psihopedagogie;
• Bibliotecă modernă – 12 471 de volume.
• Internet wi-fi;
• Sală de festivități cu dotări moderne (videoproiector, sistem audio performant, aer condiționat, mobilier adecvat);
• Sali special destinate Programului Școala după școală;
• Teren de sport multifuncţional;
• Sprijin din partea Consiliului Local privind alocarea de fonduri.

PROIECTE DE PARTENERIAT
 Primăria Pitești
 Poliția Pitești
 I.S.U Argeș
 Filarmonica din Pitești
 Muzeul Județean de Istorie Pitești
 SC. APA CANAL 2000 S.A.
 Asociația Ateliere fără frontiere
 Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Pitești
 Filarmonica din Pitești
 Teatrul pentru copii Așchiuță Pitești
 Teatrul Alexandru Davila Pitești
 Cinematograf Trivale Pitești
 Școala de Valori
 JA Romania
 Asociația ENVIRON
 Salvați Copiiii – filiala Argeș

Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești are o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.
O gamă largă de activități școlare și extrașcolare pot valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea lor ca personalități echilibrate și armonioase, capabile să trăiască într-o lume polivalentă.