Programul ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ este o masură care poate contribui la asigurarea echității în educație.

În Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești funcționează două grupe ale programului ȘDȘ, coordonate de cadre didactice cu experiență la catedră, grad didactic I.

Beneficiile programului ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ în Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești:

  • asigurarea unui mediu securizant în care elevul poate rămâne după finalizarea orelor de curs;
  • realizarea temelor beneficiind de ajutorul acordat de personal specializat, conducând astfel la creșterea performanțelor școlare ale elevilor beneficiari;
  • atitudinea pro-activă a elevilor față de școală;
  • abilități de comunicare și interacțiune socială dezvoltate;
  • asimilarea corespunzătoare a deprinderilor privind igiena și îmbunătățirea statusului nutrițional;
  • consolidarea relației copil – familie – școală – comunitate.