Programul „A doua şansă” (învăţământ secundar inferior) are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial (absolvenți de clasele a V-a, a VI-a sau a VII-a), astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu.

Şcolarizarea în cadrul Programului „A doua şansă”, pentru învăţământul secundar inferior, se desfăşoară pe durata standard de 4 ani (corespunzători claselor V-X), prin cursuri organizate săptămânal, îmbinând pregătirea în domeniul educaţiei de bază cu pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale.